ŽIVOT A DÍLO JOSEFA LADY V DATECH

Pro zvětšení všech obrázků na této straně na ně stačí kliknout
1887 17. prosince narozen v Hrusicích v rodině ševce Josefa Lady (1847-1904). Matka Alžběta roz.Janovská (1843-1912). Byl nejmladší ze čtyř sourozenců - bratr František *1870, sestry Antonie *1877 a Marie *1881
1893začíná chodit v Hrusicích do školy (ukončil 30.4.1901)
1901odchod do Prahy, kde se měsíc učí malířem pokojů a divadelních dekorací u pana Petránka na Král.Vinohradech
1902 7.července vstupuje do učení na knihaře-zlatiče u p.Karáska na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí. Seznamuje se při práci s díly Mikoláše Alše, s díly Kašparovými, Preisslerovými, Boettingrovými a Špilarovými, s plakáty Maxe Švabinského, V.H.Brunnera, Kysely a Bendy. Po vánocích dostal první objednávku - namalovat dva portréty do jevištního pokoje ochotnického představení "Na valdštýnské šachtě". To bylo také první skutečné divadlo, které viděl - do té doby zhlédl pouze divadlo loutkové.
1903seznamuje se s pražským Podskalím - ještě idylickým a venkovským. Poprvé navštívil Národní divadlo - Mlynáře a jeho dítě s Jindřichem Mošnou v hlavní roli.
1904uchází se o přijetí na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze; zveřejnění prvních kreseby v časopise Máj - dvou podle skutečnosti (vyšehradský Slavín a kaplička sv.Martina) a dvou volných kompozic (záhlaví fejetonu a mlýna). První honorář činil 20 Kč.
1905 večerní kurzy kreslení na Uměleckoprůmyslové škole; počátek spolupráce s časopisem Švanda dudák . Na jaře navštívil Ignáta Herrmanna v jeho bytě a ukázal mu čtyři kresby, které Herrmann přijal pro Švandu dudáka a honoroval 10 zlatými. Od konce září bydlí Josef Lada v bytě "U šálků" u krejčího Bureše.
1906 krátce se stává studentem Uměleckoprůmyslové školy; pravidelně kreslí pro Rokytovy časopisy; první knižní ilustrace (Pohádka o Honzíčkoví a zlatovlasé Isole J. Havlíčka); seznamuje se s J. Mahenem a magistrátním úředníkem a spisovatelem Romanem Haškem, záhy i s Jaroslavem Haškem a kontakty s anarchistickým proletářským hnutím . Stěhuje se do Dittrichovy ulice a nakonec do Vyšehradské 42.
1907 počátek spolupráce s Knihtiskárnou národně sociálního dělnictva (pozdější Melantrich); seznamuje se se Z.M.Kudějem, počátek spolupráce s Humoristickými listy
1908 Poprvé se stěhuje do vlastního bytu v Dittrichově 6, kde bydlel až do roku 1925. Jeho občasným podnájemníkem byl přítel Jaroslav Hašek. S četnými kolegy malíři a spisovateli navštěvuje kavárnu "Tůmovka".
1909 počátek spolupráce s Karikaturami, jehož se stává odpovědným redakorem, zároveň do časopisu kreslí obrázky, texty přispívá i Jaroslav Hašek.
1910 ilustrace k Potměšilým historiím R. Haška a Fatalis K. Viky.
1911 1. vyd. knížky Moje abeceda , kde Ladovi jako podklad posloužila národní říkadla - jednalo se o asi první barevnou dětskopu knížku tohoto druhu. Lada k ní obrázky třikrát překresloval. V již barevně vycházejících Karikaturách vycházejí tři pokračování "Dobrého vojáka Švejka" Jaroslava Haška.
1912 počátek spolupráce s Kopřivami
1913 1. vyd. knížky Kalamajka , autorem textu je J.Hašek
1916počátek pravidelné spolupráce s Večerníkem Práva lidu; seriál Válka v kostce
1917 počátek spoluprace s Národními listy a Bassovými Letáky; 1. vyd. Veselého přírodopisu v Ústředním dělnickém knihkupectví a nakladatelství A.Svěceného
1918 stává se kmenovým autorem Šibeniček; knižní vyd. Války v kostce; ilustrace ke knížce J. R. Hradeckého Rodina špačka Perčivy a pro Dvanáct pohádek J. Mahena; první série pohlednic; vychází třídílná Nůše pohádek (1918-1920)
1919 ilustrace k Vlkově svatbě K. J. Erbena; 1. vyd. Světa zvířat
1920 ilustrace k Národním říkadlům K. J. Erbena; členem SČGU Hollar; obesílá výstavu Kreslíři Šibeniček a vystavuje na ní 50 prací
1921 počátek spolupráce s Lidovými novinami a Českým slovem; ilustrace pro Dvanáct pohádek z onoho světa V. Říhy; obálka k sešitovému vydání Osudů dobrého vojáka Švejka; spolupráce s časopisy Rarach, Venkov ad.
1922 na kámen nakreslil velký plakát pro film Venouš Dolejš a Stázička, na dovolené se sbližuje s malířem Jaroslavem Panuškou
1923 18.června na pražské radnici sňatek s Hanou Budějickou; členem SVU Mánes; ilustrace ke Křtu svatého Vladimíra K.Havlíčka Borovského pro České slovo; 1. vyd. knížky Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše
1923-
1925
540 obrázků k Osudům dobrého vojáka Švejka pro České slovo
1924 knižní vyd. Ilustrované frazeologie; spolupráce s časopisem Trn; ilustrace pro Zázračnou hodinku M. Majerové. Od tohoto roku jezdí na pracovní dovolenou již jen do rodných Hrusic.
1925 1.prosince se Ladovi nastěhovali do bytu V Ohradách 1 v Praze ě (dnes Ladova). 29.prosince se jim narodila dcera Alena; v Melantrichu vychází 1. sv. Ladových veselých učebnic: Savci; začínají vycházet Sebrané spisy J. Haška s Ladovými ilustracemi; redaktorem Kvítka z čertovy zahrádky )
1926 první samostatná výstava (SVU Mánes, Praha); ilustrace k Národním pohádkám B. Němcové; v rámci Haškových Sebraných spisů vycházejí Osudy dobrého vojáka Švejka
1927 ilustrace k Pohádkám pro dospělejší mládež J. Š. Kubína a Pohádkovému věnečku K. Jenneho
1928 18.prosince se narodila dcera Eva; samostatná výstava v Berlíně; 1. vyd. Říkadel našeho Kadla; členem Svazu novinářů
1929 1. vyd. knížek Veselý krok přes celý rok a Dobrodružství Tondy Čutala; obraz Tancovačka; vydává sérii vánočních pohlednic
1930 souborná výstava v Praze (Umělecká beseda), zastoupen na mezinárodní výstavě dětských ilustrací v Ženevě; scénická výprava ke Strakonickému dudáku J. K. Tyla (ND v Praze); 1. vyd. dětských knížek: Ihá! Zvířátek plná kniha, Mňoukačky naší kočky, Štěkadla našeho pudla, Raf! Raf! Raf! tady je zvířecí biograf, Ratata! Pokrok, sport a zvířata . V Hrusicích kupuje od manželů Svobodových kus pole a založil zahradu a malý lesík.
1931 ilustrace k Ezopským bajkám pro SVU Mánes; vychází 2. sv. Ladových veselých učebnic: Ptáci
1930-
1952
autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám uváděným Národním divadlem - Strakonický dudák, V studni, Prodaná nevěsta, Čert a Káča, také v divadle Vlasty Buriana Ukradený dědeček, v Městském divadle k vlastní hře O kocouru Mikešovi podobně jako ve Státním divadle v Brně Bubáci a Hastrmani.
1932 vychází 3. sv. Ladových veselých učebnic: Brouci a hmyz (4. sv. Vodní živočišstvo v této řadě nevydán); 1. vyd. knížky Halekačky naší Kačky
1934 1. vyd. knížky O Mikešovi (1. díl, další 1935-36); vystavuje na Biennale v Benátkách a na Výstavě humoru a satiry v Praze
1935 triptych Česká krajina; kalendář pro České slovo; přestává redigovat Kvítko
1936 doplňuje ilustrace k Osudům dobrého vojáka Švejka; výprava k Prodané nevěstě B. Smetany (ND v Praze)
1937 čtyřdílný soubor obrazů s tématem dětských her; 1. vyd. knížek Vzpomínky z dětství a O chytré kmotře lišce
1938 1. vyd. knížek Pohádky naruby a Bubáci a hastrmani
1940 odchází z redakce Českého slova; 1. vyd. knížky Straky na vrbě; ilustrace k Českému Honzovi J. Horáka; kalendář pro časopis Venkov; výpravy k Mikešovi (Městská divadla pražská) a k Bubákům a hastrmanům (Zemské divadlo v Brně) 1941 samostatné výstavy v Praze (SVU Mánes) a Táboře; K. Novotný publikuje studii o Josefu Ladovi ve Volných směrech
1942 1. vyd. Kroniky mého života. Od 29.října na příkaz protektorátního cenzora zákaz publikace, vyloučení ze Svazu novinářů a léta prodávání jen soukromým sběratelům.
1945 zahynula dcera Eva; kreslí záhlaví pro Mateřídoušku
1946 samostatné výstavy v Praze (SVU Mánes, katalog s textem E. Filly) a ve Zlíně (Dům umění); ilustrace Mahenovy knížky Co mi liška vyprávěla; 1. vyd. Nezbedných pohádek; doplnění ilustrací k Osudům dobrého vojáka Švejka; knižní vyd. Křtu svatého Vladimíra s Ladovými ilustracemi
1947 jmenován národním umělcem; vycházejí Tyrolské elegie a Král Lávra K. H. Borovského s Ladovými iiustracemi; zastoupen na putovní výstavě čsl. výtvarného umění pro zahraničí; v edici Prameny vydává SVU Mánes Ladovu monografii od K. Novotného
1948 samostatná výstava v Praze (Evropský literární klub); barevné ilustrace knížky O chytré kmotře lišce; ilustrace Pohádek severoamerických Indiánů J. Štembery; kreslený film Říkadla (na téma J. Lady, s hudbou L. Janáčka)
1949 samostatná výstava v Č. Budějovicích; vycházejí Epigramy K. H. Borovského s L. ilustracemi; vychází knížka Veselé kresby Josefa Lady
1950 stává se kmenovým autorem SNDK (později Albatros); nová verze Ladova veselého přírodopisu s verši F Hrubína
1951 umírá manželka Hana
1952 vychází knížka Josef Lada dětem; Národní umělec Josef Lada (dokumentární film)
1953 ilustrace k Pohádkám K. J. Erbena; poslední verze knížky Moje abeceda; barevné ilustrace k Bubákům a hastrmanům
1955 zastoupen na výstavě čsl. výtvarného umění v Praze; vychází monografie J. Pečírky Národní umělec Josef Lada; vydání Osudů dobrého vojáka Švejka s Ladovými barevnými ilustracemi; spolupráce na filmu Hrátky s čertem (scéna a kostýmy)
1956 1. vyd. sbírky J. Seiferta Chlapec a hvězdy (inspirována Ladovými obrázky) s Ladovou obálkou
1957 zastoupen na výstavě ilustrací v Paříži; ilustruje České pohádky J. Drdy; maluje svůj poslední obraz Hastrman v zimě; vychází kniha J. A. Novotného Ladova ilustrace; 14. prosince Josef Lada zemřel
1957-
1958
27. prosince 1957 v Praze vernisáž retrospektivní výstavy k 70. narozeninám Josefa Lady, repríza: Brno, Bratislava, Zlín, Ostrava
1958 1. vyd. Českých pohádek J. Drdy s Ladovými ilustracemi; na výstavě EXPO 58 získávají Bubáci a hastrmani v souboru knih ze SNDK (Albatros) Velkou cenu; Ladovi furianti (dokumentární film)
1963 1. vyd knížky A. Ladové Můj táta Josef Lada
1964 výstavy: Západočeská galerie v Plzni, Oblastní galerie v Ústí n. Orlicí, Galerie moderního umění v Hradci Králové
1965 výstavy: Východočeská galerie v Pardubicích, Schwerin v Berlině
1966 výstava: Státní galerie v Chebu
1970 výstava: Galerie Benedikta Rejta v Lounech
1970-
1977
Kocour Mikeš a jeho přátelé (animovaný film, 26 dílů, podle Ladovy knížky, s komentářem J. Bruknera)
1971 výstavy: Galerie V. Špály v Praze, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1972 výstavy: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Albatros v Praze; 1. vyd. knížky J. Vrány Vyprávění o Josefu Ladovi
1977-
1978
výstava: Národní galerie v Praze (Belveder) k 90. výročí narození Josefa Lady, katalog s textem J. Kot;
1979 výstava: Krajská galeríe v Hradci Králové, katalog s textem J. Brabcové
1981 1. vyd. monografie V. Formánka Josef Lada; Kaňka do pohádky (hraný film, výtvarné řešení podle Josefa Lady)
1982 výstava: Státní zámek Jemniště, katalog s textem J. Kotalí
1983 výstava: Státní zámek Jemniště
1986 1. vyd. monografie L. Hlaváčka Josef Lada
1987-
1988
výstava: Národní galerie v Praze (Valdštejnská jízdárna) Josef Lada dětem, katalog s textem J. Kotalíka
1997 výstava: Ambit Praha, repríza České Budějovice, Jihlava; 1. vyd. monografie V. Tetivy Pohádkový svět Josefa Lady
1998 - 1999 souborná výstava Josef Lada 2.září 1998 - leden 1999, Jízdárna Pražského hradu , Národní galerie, Správa pražského hradu, společnost Gallery


Zdroj: Pavla Pečinková a Milada Motlová, Obrázky Josefa Lady, vydala společnost Gallery 1998, Dr.Jiří Žalman, Jan Vrána a mgr.Josef Lada, Vítají Vás Ladovy Hrusice, Apolo Pardubice 1996.