V roce 2005 oslavily Hrusice 800 let od svého založení.
Takový byl program celoročních oslav.
leden  
sobota 22.1. Hasičský ples 20.00 hod. sokolovna
   
únor  
sobota 19.2. Historicky první Obecní ples, sokolovna 20.00 hod
  k poslechu a tanci hraje orchestr Blažeje Zemana ze Zlatníků, Předtančení skupiny FUEGO Říčany pod vedením Vl.Fraňka – občerstvení, tombola
březen  
sobota 12.3. Maškarní Baráčnický ples, sokolovna 20.00 hod.
  hudba Mnichovanka, soutěž masek, tombola
sobota 19.3. 31. Ladovská zabíjačka (pořádají Spojené osady Hrusic) 20.00 hod.sokolovna
  hudba Mnichovanka, zabíjačkové speciality
duben  
sobota 2.4. Divadlo pro děti, sokolovna 14.00 hod
  O líném Honzovi od J.Lady, (divadlo Habaděj-Týnec n/Sázavou)
sobota 9.4. Nejkrásnější válka, sokolovna 19.30 hod.
  Muzikál o dvou dílech na motivy Aristofanovy Lysistráty
  divadlo J.A.Komenský Chocerady
sobota 23.4. Hrusické NOCTURNO II, sokolovna 19.00 hod.
  Muzikálové a operetní melodie - árie z opery Rusalka, Carmen-učinkují Dagmar Zvoníčková, členka opery ND, Jiří Přibyl, baryton-člen opery ND,Simona Bursová, soprán, členka hudebního divadla v Karlíně, Přemysl Charvát, klavír, dirigent opery ND Praha
  Vyhlášení soutěže v malování pro děti na téma 800 let Hrusic
květen  
sobota 7.5. Pohádkové Hrusice, zahájení 9.30 h.
neděle 22.5. Koncert vážné hudby, sokolovna 16.00 hod.
  Orchestr PICCOLA ORCHESTRA řídí Marek Valášek, skladby od Ant.Dvořáka (Serenáda pro smyčce), Boh.Martinů (Čtyři písně o Marii - výběr), Černošské spirituály
pátek 27.5. Posezení u cimbálu se zpěvem, sokolovna 19.30 hod.
  moravské lidové tance, účinkuje soubor ROSENKA a hosté z Irska
červen  
sobota 4.6. Dětský den
  13.00 hod. – prostor před OÚ - Hrusické maminky
  15.00 sokolovna, divadlo pro děti - Anka a Petrovští od J.Lady divadlo Habaděj-Týnec nad Sázavou
sobota 18.6. 16:00 park u busty Jos.Lady
  dětský hudební soubor „MIKEŠ“ ZUŠ Říčany, dudácká muzika, kroje
sobota 25.6. Sportovní den na fotbalovém hřišti
  žáci, staří páni, SPARTA Praha-A mužstvo 15.30 hod. TJ Sokol - fotbalový oddíl
červenec  
sobota 16.7. Hasičské cvičení, fotb. hřiště 13.00 h.
  žáci, ženy, muži, ukázka požární techniky - občerstvení, hudba
srpen  
sobota 6.8. Hlavní dny oslav 800 let Hrusic
  13.00 hod. průvod obcí, položení věnců
  na fotb.hřišti program: tančení české besedy, žehnání obecní vlajky+vztyčení, ražba mincí, dobové ukázky, selská jízda, koncert krojované dechovky Říčanka , občerstvení,prodej upomínkových předmětů k výročí, moderuje Martina Kociánová, ukončení v sokolovně
  17.00 hod. v sokolovně PRODANÁ NEVĚSTA
  herci a zpěváci ND v Praze a hudebního divadla v Karlíně
  Taneční zábava, sokolovna 20.00 hod.
  hudba Sklepmistři
neděle 7.8. 10.00 – 14.00 hod. Obecní úřad – poštovní razítko k 800 letům obce
září  
čtvrtek 1.9. Slavnostní otevření Mateřské školky
sobota 3.9. Rybářské závody pro děti a dospělé
  8.00 hod. Hrusický rybník
sobota 10.9. 31.Dětský karneval - Spojené osady Hrusic
  ve 14.30 hod. průvod masek od rodného domku J.Lady do sokolovny
  od 15:00 vlastní karneval v sokolovně
sobota 24.9. 9. Setkání rodáků, občanů a přátel obce
  14.00 hod. sokolovna s besedou s panem Mgr. Josefem Ladou, vnukem slavného rodáka, „ Vyprávění o Josefu Ladovi“ – co ještě nevíme.
neděle 25.9. Výstava 800 let historie obce v sokolovna (ukončení neděle 2.10.)
středa 28.9. Koncert souboru KVINTERNA, 19.00 hod. Kostel sv.Václava v Hrusicích
  křesťanská hudba Evropy 13. až 15. století, dobové hudební nástroje
říjen  
sobota 1.10. Svatováclavská pouť
  od 20.00 v sokolovně Václavská taneční zábava
neděle 2.10. Slavnostní Svatováclavská mše, celebruje Kardinál Vlk, 10.30 hod. kostel Sv.Václava v Hrusicích
listopad  
  vyhodnocení soutěže v malování pro děti
prosinec  
sobota 3.12. Mikulášská pro děti 14.00 hod. sokolovna
sobota 17.12. Předvánoční setkání seniorů 14.00 h.sokolovna
sobota 31.12. Druhý Obecní silvestr 20.00 hod. sokolovna